Debatter
61 träff(ar) för "7:e valperioden, Franco Gaston"  
1 2 3 4 5 6 7
Transport av avfall (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Skyddsåtgärder mot skadegörare på växter (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Skydd av arter av vilda djur och växter (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Minskning av användningen av tunna plastbärkassar (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Invasiva främmande arter (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Europeiska unionens solidaritetsfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Infrastruktur för alternativa bränslen (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Konsekvenserna i olika medlemsstater av ogynnsamma väderförhållanden (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdagen den 27 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7
Rättsligt meddelande