Разисквания
163 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Sosa Wagner Francisco"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Статистика, свързана с търговията (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за въпроси (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Съвместно предприятие "Инициатива за иновативни лекарства 2" (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2014)04-15
вторник, 15 април 2014 г.
html 
Търговия с квоти за емисии на парникови газове (за емисиите от международната авиация) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
четвъртък, 13 март 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация