Forhandlinger
163 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Sosa Wagner Francisco"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Statistikker over varehandel (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Honning (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tirsdag den 15. april 2014
html 
Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (A7-0079/2014 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdag den 3. april 2014
html 
EU's indre marked for elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdag den 3. april 2014
html 
Trojkaens rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdag den 13. marts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse