Debates
Meklēšanas rezultāti: 163 ar "7. parlamentārais sasaukums, Sosa Wagner Francisco"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Statistika tirdzniecības jomā (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2.[nbsp ]ierosmes īstenošanai (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Otrdien, 2014. gada 15. aprīlis
html 
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecība (starptautiskās aviācijas emisijas) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ceturtdien, 2014. gada 13. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums