Debatten
163 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Sosa Wagner Francisco"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Donderdag 17 april 2014
html 
Statistieken van het goederenverkeer (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Kwijting 2012: Europees Parlement (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Honing (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Dinsdag 15 april 2014
html 
Handel in broeikasgasemissierechten (emissies van de internationale luchtvaart) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Europese interne markt voor elektronische communicatie (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Rol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Donderdag 13 maart 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling