Rozpravy
Výsledky: 163 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Sosa Wagner Francisco"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Štatistika o obchodovaní (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Utorok, 15. apríla 2014
html 
Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Úloha a činnosti trojky so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Štvrtok, 13. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie