Forhandlinger
335 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Arlacchi Pino"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Overvågning af de ydre søgrænser (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse