Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Arlacchi Pino" kohta leiti 335 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseis ja karistused (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Parlamendi uurimisõigus (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave