Puheenvuorot
335 osumaa haulle "7. vaalikausi, Arlacchi Pino"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuuta 2014
html 
Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen (keskustelu)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
EU:n ja Georgian puitesopimus Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
Ulkoisten merirajojen vartiointi (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus