Rasprave
335 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Arlacchi Pino"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kaznena djela i zakonske kazne u području nedopuštene trgovine drogama (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Ruski pritisak na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno destabilizacija istočne Ukrajine (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Okvirni sporazum između EU-a i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Nadzor vanjskih morskih granica (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Pravo Europskog parlamenta na istragu (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Odnosi Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest