Dibattiti
335 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Arlacchi Pino"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Atti kriminali u pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Il-Ħamis, 17 t'April 2014
html 
Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
Ftehim Qafas UE-Ġeorġja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Ġeorġja fil-programmi tal-Unjoni (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
Ir-ritorn ta' oġġetti kulturali mneħħija illegalment mit-territorju ta' Stat Membru (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
Is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
Ġlieda kontra l-frodi li tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
Miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali