Debatten
335 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Arlacchi Pino"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Donderdag 17 april 2014
html 
Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (debat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Kaderovereenkomst EU-Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Bewaking van de zeebuitengrenzen (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Enquêterecht van het Europees Parlement (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
De betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling