Razprave
Rezultati: 335 za besede: "7. mandat, Arlacchi Pino"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četrtek, 17. april 2014
html 
Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (razprava)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Varovanje zunanjih meja na morju (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo