Разисквания
107 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ниво на шума от моторни превозни средства (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Документите за регистрация на превозни средства (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Проверки на търговски превозни средства (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Политика на сближаване (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Разгръщане на бордовата система eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Правна информация