Συζητήσεις
107 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)09-11
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)09-11
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
html 
A7-0038/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)07-05
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
html 
A7-0150/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)07-04
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012
html 
A7-0204/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)07-03
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012
html 
A7-0196/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)07-03
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012
html 
A7-0195/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE-REV(2012)07-03
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012
html 
A7-0205/2012
Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)07-02
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)05-24
Πέμπτη 24 Μαΐου 2012
html 
B7-0248/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)05-23
Τετάρτη 23 Μαΐου 2012
html 
A7-0034/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου