Rasprave
107 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Savisaar-Toomast Vilja"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sulphur content of marine fuels (debate)
P7_CRE(2012)09-11
Tuesday, 11 September 2012
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2012)09-11
Tuesday, 11 September 2012
html 
A7-0038/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)07-05
Thursday, 5 July 2012
html 
A7-0150/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)07-04
Wednesday, 4 July 2012
html 
A7-0204/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)07-03
Tuesday, 3 July 2012
html 
A7-0196/2012
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2012)07-03
Tuesday, 3 July 2012
html 
A7-0195/2012
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2012)07-03
Tuesday, 3 July 2012
html 
A7-0205/2012
Single European railway area (debate)
P7_CRE(2012)07-02
Monday, 2 July 2012
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2012)05-24
Thursday, 24 May 2012
html 
B7-0248/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)05-23
Wednesday, 23 May 2012
html 
A7-0034/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pravna obavijest