Rasprave
107 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Savisaar-Toomast Vilja"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Explanations of vote
P7_CRE(2011)09-27
Tuesday, 27 September 2011
html 
A7-0265/2011
European road safety (short presentation)
P7_CRE(2011)09-26
Monday, 26 September 2011
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2011)07-06
Wednesday, 6 July 2011
html 
A7-0208/2011
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2011)07-06
Wednesday, 6 July 2011
html 
A7-0216/2011
Explanations of vote
P7_CRE(2011)07-05
Tuesday, 5 July 2011
html 
A7-0241/2011
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2011)07-05
Tuesday, 5 July 2011
html 
A7-0170/2011
Cross-border exchange of information on road safety related traffic offences
P7_CRE(2011)07-05
Tuesday, 5 July 2011
html 
Aviation security with a special focus on security scanners - Liquids (LAG) ban on aircrafts (debate)
P7_CRE(2011)07-05
Tuesday, 5 July 2011
html 
Charging of heavy goods vehicles (debate)
P7_CRE(2011)06-07
Tuesday, 7 June 2011
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2011)06-07
Tuesday, 7 June 2011
html 
A7-0084/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pravna obavijest