Debatter
107 träff(ar) för "7:e valperioden, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Röstförklaringar
P7_CRE-REV(2011)09-27
Tisdagen den 27 september 2011
html 
A7-0265/2011
Europeisk trafiksäkerhet 2011–2020 (kortfattad redogörelse)
P7_CRE-REV(2011)09-26
Måndagen den 26 september 2011
html 
Röstförklaringar
P7_CRE-REV(2011)07-06
Onsdagen den 6 juli 2011
html 
A7-0208/2011
Röstförklaringar (2)
P7_CRE-REV(2011)07-06
Onsdagen den 6 juli 2011
html 
A7-0216/2011
Röstförklaringar
P7_CRE-REV(2011)07-05
Tisdagen den 5 juli 2011
html 
A7-0241/2011
Röstförklaringar (2)
P7_CRE-REV(2011)07-05
Tisdagen den 5 juli 2011
html 
A7-0170/2011
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsbrott
P7_CRE-REV(2011)07-05
Tisdagen den 5 juli 2011
html 
Luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar - Förbudet mot att medföra vätskor, aerosoler och geler på flyg (debatt)
P7_CRE-REV(2011)07-05
Tisdagen den 5 juli 2011
html 
Avgifter på tunga godsfordon (debatt)
P7_CRE(2011)06-07
Tisdagen den 7 juni 2011
html 
Röstförklaringar
P7_CRE(2011)06-07
Tisdagen den 7 juni 2011
html 
A7-0084/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rättsligt meddelande