Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
сряда, 14 септември 2016 г.
html 
Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите по СИП ЮАОР (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
сряда, 14 септември 2016 г.
html 
Споразумение относно изпълнението на Конвенцията относно условията на труд (B8-0976/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
сряда, 14 септември 2016 г.
html 
Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
сряда, 14 септември 2016 г.
html 
Отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
сряда, 14 септември 2016 г.
html 
Социален дъмпинг в ЕС (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
сряда, 14 септември 2016 г.
html 
Резултати от срещата на върха на Г-20 (разискване)
P8_CRE-REV(2016)09-13
вторник, 13 септември 2016 г.
html 
Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
P8_CRE-REV(2016)09-13
вторник, 13 септември 2016 г.
html 
Политика на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
P8_CRE-REV(2016)09-13
вторник, 13 септември 2016 г.
html 
Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
P8_CRE-REV(2016)09-13
вторник, 13 септември 2016 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация