Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
P8_CRE-REV(2017)12-13
сряда, 13 декември 2017 г.
html 
Изпълнението по социалния стълб (разискване)
P8_CRE-REV(2017)12-13
сряда, 13 декември 2017 г.
html 
Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (разискване)
P8_CRE-REV(2017)12-12
вторник, 12 декември 2017 г.
html 
Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони (разискване)
P8_CRE-REV(2017)12-11
понеделник, 11 декември 2017 г.
html 
Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (продължение на разискването)
P8_CRE-REV(2017)11-30
четвъртък, 30 ноември 2017 г.
html 
Бюджетна процедура за 2018 г. (разискване)
P8_CRE-REV(2017)11-29
сряда, 29 ноември 2017 г.
html 
Прието решение относно състоянието на енергийния съюз през 2017 г. (разискване)
P8_CRE-REV(2017)11-29
сряда, 29 ноември 2017 г.
html 
Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (разискване)
P8_CRE-REV(2017)11-15
сряда, 15 ноември 2017 г.
html 
Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС - Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (разискване)
P8_CRE-REV(2017)10-25
сряда, 25 октомври 2017 г.
html 
Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (разискване)
P8_CRE-REV(2017)10-05
четвъртък, 5 октомври 2017 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация