Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Положението в Украйна (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
четвъртък, 15 януари 2015 г.
html 
Положението в Египет (RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
четвъртък, 15 януари 2015 г.
html 
Случаят с двамата италиански морски пехотинци (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
четвъртък, 15 януари 2015 г.
html 
Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите (RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
четвъртък, 15 януари 2015 г.
html 
Програма за дейността на латвийското председателство (разискване)
P8_CRE-REV(2015)01-14
сряда, 14 януари 2015 г.
html 
Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия (разискване)
P8_CRE-REV(2015)01-13
вторник, 13 януари 2015 г.
html 
Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия (A8-0038/2014 - Frédérique Ries)
P8_CRE-REV(2015)01-13
вторник, 13 януари 2015 г.
html 
Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (A8-0057/2014 - Gabriel Mato)
P8_CRE-REV(2015)01-13
вторник, 13 януари 2015 г.
html 
Подготовка на Европейския съвет (18-19 декември 2014 г.) (разискване)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Автономни търговски преференции за Република Молдова (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Правна информация