Rozpravy
869 výsledek/výsledky pro výraz(y): "8. období, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Úterý 25. listopadu 2014
html 
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Úterý 25. listopadu 2014
html 
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci : žádost EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Úterý 25. listopadu 2014
html 
Stanovisko Soudního dvora ke slučitelnosti Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci Agentuře kanadské pohraniční služby se Smlouvami (B8-0265/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Úterý 25. listopadu 2014
html 
EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Úterý 25. listopadu 2014
html 
Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (B8-0252/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Úterý 25. listopadu 2014
html 
Boj proti násilí na ženách (pokračování rozpravy)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Úterý 25. listopadu 2014
html 
Uzavření Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Čtvrtek 13. listopadu 2014
html 
Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Čtvrtek 13. listopadu 2014
html 
Mírový proces v Severním Irsku (B8-0218/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Čtvrtek 13. listopadu 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právní upozornění