Forhandlinger
869 søgeresultat(er) for "8. valgperiode, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Italien – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is og oversvømmelser i Kroatien (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Forslag til ændringsbudget nr. 7/2014: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Katastroferamte regioner (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af XXX om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridisk meddelelse