Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019
html 
Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019
html 
Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (συζήτηση) (2)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019
html 
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2018)12-10
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
html 
Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2018)11-29
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
html 
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι της επίδρασης ξένων παραγόντων στην επικείμενη προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
P8_CRE-REV(2018)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
html 
Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συνοπτική παρουσίαση)
P8_CRE-REV(2018)10-22
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018
html 
Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2018)10-02
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
html 
H κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2018)09-12
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
html 
Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2018)07-05
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου