Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
html 
Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
html 
Η κατάσταση στη Συρία (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
html 
Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
html 
Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
html 
Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
html 
Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
html 
Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
html 
Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
html 
Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου