Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Godišnje izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije za 2014. (rasprava)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Četvrtak, 6. listopada 2016.
html 
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (B8-1060/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Četvrtak, 6. listopada 2016.
html 
Stanje u Siriji (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Četvrtak, 6. listopada 2016.
html 
Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22) (B8-1043/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Četvrtak, 6. listopada 2016.
html 
Provedba Uredbe o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Četvrtak, 6. listopada 2016.
html 
Godišnje izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije za 2014. (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Četvrtak, 6. listopada 2016.
html 
Priprema za sastanak Europskog vijeća 20. i 21. listopada 2016. (rasprava)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Srijeda, 5. listopada 2016.
html 
Pristup Perua Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Srijeda, 5. listopada 2016.
html 
Pristup Kazahstana Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Srijeda, 5. listopada 2016.
html 
Pristup Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Srijeda, 5. listopada 2016.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest