Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pasauliniai tikslai ir ES įsipareigojimai dėl mitybos ir aprūpinimo maistu saugumo pasaulyje (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Trečiadienis, 2016 m. spalio 5 d.
html 
Europos prokuratūra ir Eurojustas (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Trečiadienis, 2016 m. spalio 5 d.
html 
Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Trečiadienis, 2016 m. spalio 5 d.
html 
Teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio procedūroms (diskusijos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d.
html 
Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją, sudarymas ES vardu (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d.
html 
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti Graikijai pagalbą po 2015 m. lapkričio mėn. Jonijos salas sukrėtusio žemės drebėjimo (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/001 FI/Microsoft“ (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“ (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d.
html 
Teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio procedūroms (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d.
html 
Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas