Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/008 FI/STX Rauma“ (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/005 FR/GAD“ (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d.
html 
Teisingumo Teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Kanados sienos apsaugos tarnybai suderinamumo su Sutartimis (B8-0265/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d.
html 
ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m. (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d.
html 
Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (B8-0252/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d.
html 
Kova su smurtu prieš moteris (diskusijų tęsinys)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d.
html 
Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymas (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 13 d.
html 
Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 13 d.
html 
Taikos procesas Šiaurės Airijoje (B8-0218/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 13 d.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Teisinis pranešimas