Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
Rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gadā (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
ES Solidaritātes fonda izmantošana (plūdi Itālijā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā) (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. gadā (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
Budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
ES Solidaritātes fonda izmantošana — katastrofu skartie reģioni (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
Komisijas ... Regula (ES) Nr. …/..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trešdien, 2014. gada 17. decembris
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridisks paziņojums