Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Italië - Aardbevingen in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbevingen in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: door rampen getroffen regio’s (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van XXX tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden, en tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridische mededeling