Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie we Włoszech – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: regiony dotknięte klęskami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Informacja prawna