Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Działania tureckie powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Czwartek, 13 listopada 2014 r.
html 
Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Czwartek, 13 listopada 2014 r.
html 
25. rocznica upadku muru berlińskiego (debata)
P8_CRE-REV(2014)11-12
Środa, 12 listopada 2014 r.
html 
Cła na towary pochodzące z Ukrainy (A8-0021/2014 - Gabrielius Landsbergis)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Czwartek, 23 października 2014 r.
html 
Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (A8-0011/2014 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Czwartek, 23 października 2014 r.
html 
Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (A8-0010/2014 - Tamás Deutsch)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Czwartek, 23 października 2014 r.
html 
Umowa europejska zawarta przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) i dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym (B8-0149/2014)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Czwartek, 23 października 2014 r.
html 
Przedstawienie przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji kolegium komisarzy i ich programu (debata)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Środa, 22 października 2014 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 2/2014 - Nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2013 (A8-0018/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Środa, 22 października 2014 r.
html 
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 - wszystkie sekcje (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Środa, 22 października 2014 r.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Informacja prawna