Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Záplavy v Taliansku - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a záplavy v Chorvátsku (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právne oznámenie