Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Situationen i Ukraina (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Torsdagen den 15 januari 2015
html 
Situationen i Egypten (RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Torsdagen den 15 januari 2015
html 
Fallet med de två italienska marinsoldaterna (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Torsdagen den 15 januari 2015
html 
Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Torsdagen den 15 januari 2015
html 
Det lettiska ordförandeskapets arbetsprogram (debatt)
P8_CRE-REV(2015)01-14
Onsdagen den 14 januari 2015
html 
Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (debatt)
P8_CRE-REV(2015)01-13
Tisdagen den 13 januari 2015
html 
Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (A8-0038/2014 - Frédérique Ries)
P8_CRE-REV(2015)01-13
Tisdagen den 13 januari 2015
html 
Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (A8-0057/2014 - Gabriel Mato)
P8_CRE-REV(2015)01-13
Tisdagen den 13 januari 2015
html 
Förberedelse inför Europeiska rådets möte (18-19 december 2014) (debatt)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande