Rasprave
16 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Peillon Vincent"  
1 2
Razvojna pomoć EU-a u području obrazovanja (kratka prezentacija)
P8_CRE-REV(2018)11-12
Ponedjeljak, 12. studenog 2018.
html 
Uloga EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
P8_CRE-REV(2015)09-10
Četvrtak, 10. rujna 2015.
html 
Pregled europske politike susjedstva (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
P8_CRE-REV(2015)07-09
Četvrtak, 9. srpnja 2015.
html 
Sigurnosni izazovi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledi za političku stabilnost (rasprava)
P8_CRE-REV(2015)07-08
Srijeda, 8. srpnja 2015.
html 
Sigurnosni izazovi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledi za političku stabilnost (rasprava) (2)
P8_CRE-REV(2015)07-08
Srijeda, 8. srpnja 2015.
html 
Stanje odnosa između EU-a i Rusije (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Srijeda, 10. lipnja 2015.
html 
Godišnje izvješće Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu (rasprava)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Srijeda, 11. ožujka 2015.
html 
Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (RC-B8-0136/2015, B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015, B8-0142/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-12
Četvrtak, 12. veljače 2015.
html 
Priznanje palestinske države (rasprava)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Srijeda, 26. studenog 2014.
html 
Aktivnosti Turske koje uzrokuju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Četvrtak, 13. studenog 2014.
html 
1 2
Pravna obavijest