Návrhy usnesení
67 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, De Keyser Véronique"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.030/01   RC-B6-0163/2009
30. března 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE
– Diana Wallis za skupinu ALDE
– Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN
– Satu Hassi za skupinu Verts/ALE
– Jens Holm a Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PSE (B6‑0163/2009)
– PPE-DE (B6‑0172/2009)
– GUE/NGL (B6‑0173/2009)
– Verts/ALE (B6‑0174/2009)
– ALDE (B6‑0175/2009)
– UEN (B6‑0176/2009),
o mezinárodní smlouvě na ochranu Arktidy
NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.030   B6-0163/2009
25. března 2009
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda
za skupinu PSE,
o zahájení mezinárodních jednání s cílem přijmout Mezinárodní smlouvu na ochranu Arktidy
NÁVRH USNESENÍ,
PE 420.338   B6-0100/2009
11. února 2009
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Michael Gahler a Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE,
– Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Véronique De Keyser za skupinu PSE,
– Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,
– Daniel Cohn-Bendit a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE,
– Brian Crowley, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN,
– André Brie, Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL,
o humanitární pomoci pásmu Gazy
NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.072   B6-0616/2008
18. listopadu 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládá Véronique De Keyser
za Výbor pro zahraniční věci;
o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 416.066   B6-0610/2008
18 November 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa, Jamila Madeira
on behalf of the PSE Group
on the case of the al-Kurd family
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.064/01   RC-B6-0608/2008
19. listopadu 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Ioannis Kasoulides a Mario Mauro za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa a Jamila Madeira za skupinu PSE
– Chris Davies a Marios Matsakis za skupinu ALDE
– Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli a Eugenijus Maldeikis za skupinu UEN
– Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evansa a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE
– Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– ALDE (B6‑0608/2008)
– Verts/ALE (B6‑0609/2008)
– PSE (B6‑0610/2008)
– GUE/NGL (B6‑0611/2008)
– UEN (B6‑0612/2008)
– PPE-DE (B6‑0613/2008)
o případu rodiny al-Kurdových
NÁVRH USNESENÍ,
PE 413.316   B6-0526/2008
1. října 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑467/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Michel Rocard, Véronique De Keyser a Libor Rouček
za skupinu PSE,
o správě arktické oblasti
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 413.312/01   RC-B6-0523/2008
6. října 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, John Bowis za skupinu PPE-DE
– Michel Rocard, Véronique De Keyser, Maria Badia i Cutchet, Libor Rouček za skupinu PSE
– Diana Wallis, Johannes Lebech, Kyösti Virrankoski, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Danutė Budreikaitė za skupinu ALDE
– Satu Hassi za skupinu Verts/ALE
– Adam Bielan, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– ALDE (B6‑0523/2008)
– PSE (B6‑0526/2008)
– PPE-DE (B6‑0528/2008),
o správě arktické oblasti
NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ,
PE 413.306   B6-0449/2008
18. září 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu
předkládá Véronique De Keyser
za skupinu PSE
ke strategickému partnerství Evropské unie a Brazílie
NÁVRH USNESENÍ,
PE 410.783   B6-0381/2008
27. srpna 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser
za skupinu PSE
o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích
1 2 3 4 5 6 7
Právní upozornění