Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Muscardini Cristiana" kohta leiti 243 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.199   B6-0283/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan
on behalf of the UEN Group
on Venezuela: the case of Manuel Rosales
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.198   B6-0282/2009
5 May 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan
on behalf of the UEN Group
on detention of journalist Roxana Saberi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 423.189/01   RC-B6-0273/2009
6. mai 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Fernando Fernández Martín, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pilar Ayuso, Sérgio Marques, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis ja Toomas Savi fraktsiooni ALDE nimel,
– Cristiana Muscardini, Inese Vaidere y Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0273/2009)
– ALDE (B6‑0281/2009)
– UEN (B6‑0283/2009)
Manuel Rosalese juhtum Venezuelas
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 423.186/01   RC-B6-0270/2009
6. mai 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel,
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato ja Toomas Savi fraktsiooni ALDE nimel,
– Cristiana Muscardini ja Mogens Camre fraktsiooni UEN nimel,
– Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0270/2009)
– GUE/NGL (B6‑0274/2009)
– Verts/ALE (B6‑0276/2009)
– PSE (B6‑0277/2009)
– ALDE (B6‑0279/2009)
– UEN (B6‑0282/2009)
Iraan: Roxana Saberi juhtum
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.134   B6-0251/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan
on behalf of the UEN Group
on on Ashraf Camp - Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 423.131/01   RC-B6-0248/2009
23. aprill 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson, Bernd Posselt, Jan Zahradil ja Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi ja Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel,
– Mogens Camre, Cristiana Muscardini ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,
– André Brie ja Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0248/2009)
– GUE/NGL (B6‑0250/2009)
– UEN (B6‑0251/2009)
– ALDE (B6‑0254/2009)
Ashrafi laagri elanike humanitaarolukord
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. aprill 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt, fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Emilio Menéndez del Valle, fraktsiooni PSE nimel,
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi ja Marielle De Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel,
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska ja Hanna Foltyn-Kubicka, fraktsiooni UEN nimel,
– Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer, fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– André Brie, Vittorio Agnoletto ja Luisa Morgantini, fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
Naiste õigused Afganistanis
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.120   B6-0197/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Konrad Szymański
on behalf of the UEN Group
on women's rights in Afghanistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 423.118   B6-0195/2009
17. aprill 2009
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 113
Esitaja(d): Cristiana Muscardini
Ettepanek luua vabatahtlike ja kolmanda sektori teenuste kvaliteedi tagamiseks nõuande- ja hindamisasutus
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 423.105/01   RC-B6-0185/2009
21. aprill 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pervenche Berès ja Elisa Ferreira fraktsiooni PSE nimel,
– Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel,
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Inese Vaidere ja Roberts Zīle fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– UEN (B6‑0185/2009)
– PPE-DE (B6‑0187/2009)
– ALDE (B6‑0188/2009)
– PSE (B6‑0189/2009)
2. aprillil 2009 Londonis toimunud G20 tippkohtumine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave