Állásfoglalási indítványok
4 találat a következőre: "7. ciklus, Lamassoure Alain"  
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 527.172   B7-0002/2014
2014. január 6.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 87a. cikkének (3) bekezdése alapján
az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i .../…/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 515.884   B7-0340/2013
2013. július 1.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodásról
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
a PPE képviselőcsoport nevében
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
az S&D képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2013. július 2.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE (B7-0340/2013)
a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodásról
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
a PPE képviselőcsoport nevében
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
az S&D képviselőcsoport nevében
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
az ALDE képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
PE 472.736   B7-0539/2011
2011. október 24.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 212. cikke alapján
Az új, 197a. cikk beillesztése/a 203a. cikk módosítása (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtása)
Gurmai Zita, Alain Lamassoure
Jogi nyilatkozat