Propozycje rezolucji
Znaleziono 6 wynik(-i) dla "6 kadencja, Ibrisagic Anna"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
PROJEKT REZOLUCJI
PE 389.537   B6-0215/2007
21 maja 2007
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 regulaminu
złożyli Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich i Anna Ibrisagic
w imieniu grupy politycznej PPE-DE
w sprawie sytuacji w Estonii
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 389.527/RC.1   RC-B6-0205/2007
23 maja 2007
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic i Bogdan Klich, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Andres Tarand i Hannes Swoboda, w imieniu grupy politycznej PSE
– Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė i Georgs Andrejevs, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski i Marcin Libicki, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PSE (B6‑0205/2007)
– UEN (B6‑0214/2007)
– PPE-DE (B6‑0215/2007)
– ALDE (B6‑0220/2007)
w sprawie Estonii
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.562   B6-0101/2006
8 February 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Doris Pack and Anna Ibrisagic
on behalf of the PPE-DE Group
on the outlook for Bosnia-Herzegovina
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 369.556/RC.1   RC-B6-0095/2006
13 lutego 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Doris Pack, Anna Ibrisagic, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor, w imieniu grupy politycznej PSE
– Jelko Kacin, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Daniel Marc Cohn-Bendit, Angelika Beer, Gisela Kallenbach, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Adriana Poli Bortone, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0095/2006)
– Verts/ALE (B6‑0097/2006)
– UEN (B6‑0098/2006)
– PSE (B6‑0100/2006)
– PPE-DE (B6‑0101/2006)
w sprawie perspektyw dla Bośni i Hercegowiny
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 360.590   B6-0409/2005
29 June 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Council
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Doris Pack, Elmar Brok and Anna Ibrisagic
on behalf of the PPE-DE Group
on ten years after Srebrenica
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 360.576/RC.1   RC-B6-0395/2005/popr. 1
5 lipca 2005
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doris Pack, Elmar Brok, Anna Ibrisagic, w imieniu grupy polityczej PPE-DE
– Hannes Swoboda, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor, Jan Marimus Wiersma w imieniu grupy polityczej PSE
– Jelko Kacin, w imieniu grupy polityczej ALDE
– Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach, Sepp Kusstatscher, w imieniu grupy polityczej Verts/ALE
– Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer, Jonas Sjöstedt, w imieniu grupy polityczej GUE/NGL
– Brian Crowley, Adriana Poli Bortone, Ģirts Valdis Kristovskis, w imieniu grupy polityczej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0395/2005)
– ALDE (B6‑0397/2005)
– PSE (B6‑0401/2005)
– UEN (B6‑0404/2005)
– GUE/NGL (B6‑0408/2005)
– PPE-DE (B6‑0409/2005)
w sprawie Srebrenicy
Informacja prawna