Propozycje rezolucji
Znaleziono 55 wynik(-i) dla "7 kadencja, Triantaphyllides Kyriacos"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6
PROJEKT REZOLUCJI
PE 529.636   B7-0238/2014
5 marca 2014
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie stanowiska Parlamentu na 25. sesję Rady Prawa Człowieka ONZ
(2014/2612(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 527.357   B7-0157/2014
4 lutego 2014
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w Syrii
(2014/2531(RSP))
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 527.198   B7-0012/2014
8 stycznia 2014
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności
(2013/2994(RSP))
Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 519.359   B7-0481/2013
16 października 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie zawieszenia umowy SWIFT w następstwie inwigilacji prowadzonej przez NSA
(2013/2831 (RSP))
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 519.264   B7-0424/2013
10 września 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w Syrii
(2013/2819(RSP))
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Sabine Wils
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 515.885   B7-0341/2013
1 lipca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, służb i programów wywiadowczych w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prywatność obywateli UE
(2013/2682(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.944   B7-0309/2013
11 czerwca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w Turcji
(2013/2664(RSP))
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.913   B7-0280/2013
10 czerwca 2013
XML  PDF  WORD 
złożonej w odpowiedzi na oświadczenia Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca 2013 r.) - Europejskie działanie na rzecz walki z bezrobociem osób młodych
(2013/2673(RSP))
Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee, Jacky Hénin
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.832   B7-0200/2013
20 maja 2013
XML  PDF  WORD 
podsumowujący dyskusję na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji uchodźców syryjskich w państwach graniczących z Syrią
(2013/2611(RSP))
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils, Nikolaos Chountis
w imieniu grupy GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.411   B7-0158/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on the case of Arafat Jaradat and situation of Palestinian prisoners in Israeli jails
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6
Informacja prawna