Predlogi resolucije
Rezultati: 55 za besede: "7. mandat, Triantaphyllides Kyriacos"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 529.636   B7-0238/2014
5. marca 2014
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o stališču Parlamenta za 25. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice
(2014/2612(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Alda Sousa, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 527.357   B7-0157/2014
4. februarja 2014
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o razmerah v Siriji
(2014/2531(RSP))
Willy Meyer, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)), Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 527.198   B7-0012/2014
8. januarja 2014
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o strategiji EU za brezdomstvo
(2013/2994(RSP))
Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 519.359   B7-0481/2013
16. oktobra 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost
(2013/2831(RSP))
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 519.264   B7-0424/2013
10. septembra 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o razmerah v Siriji
(2013/2819(RSP))
Willy Meyer, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Sabine Lösing, Younous Omarjee, Sabine Wils
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 515.885   B7-0341/2013
1. julija 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o programu agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organih za nadzor in programih v različnih državah članicah ter njihovem vplivu na zasebnost državljanov EU
(2013/2682(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 509.944   B7-0309/2013
11. junija 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o razmerah v Turčiji
(2013/2664(RSP))
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 509.913   B7-0280/2013
10. junija 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o pripravah na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih
(2013/2673(RSP))
Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Willy Meyer, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Younous Omarjee, Jacky Hénin
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 509.832   B7-0200/2013
20. maja 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o razmerah sirskih beguncev v sosednjih državah
(2013/2611(RSP))
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)
v imenu skupine GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.411   B7-0158/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on the case of Arafat Jaradat and situation of Palestinian prisoners in Israeli jails
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6
Pravno obvestilo