Propozycje rezolucji
Znaleziono 21 wynik(-i) dla "6 kadencja, Onesta Gérard"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 381.843   B6-0612/2006
14 November 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert and Gérard Onesta,
on behalf of the Verts/ALE Group
on Bangladesh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 381.826/RC.1   RC-B6-0595/2006
15 listopada 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Thomas Mann, Charles Tannock oraz Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Neena Gill oraz Jill Evans, w imieniu grupy politycznej PSE
– Frédérique Ries oraz Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Gérard Onesta oraz Jean Lambert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto oraz Esko Seppänen, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Roberta Angelilli, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– GUE/NGL (B6‑0595/2006)
– ALDE (B6‑0599/2006)
– PSE (B6‑0601/2006)
– PPE-DE (B6‑0605/2006)
– UEN (B6‑0608/2006)
– Verts/ALE (B6‑0612/2006)
w sprawie Bangladeszu
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 378.346/RC.1   RC-B6-0489/2006
6 września 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Charles Tannock oraz Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano oraz Andres Tarand, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marco Pannella, Marios Matsakis, Marco Cappato oraz István Szent-Iványi, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Gérard Onesta oraz Gisela Kallenbach, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Giusto Catania, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Gintaras Didžiokas oraz Michał Tomasz Kamiński, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– GUE/NGL (B6‑0489/2006)
– PPE-DE (B6‑0494/2006)
– UEN (B6‑0496/2006)
– PSE (B6‑0498/2006)
– ALDE (B6‑0501/2006)
w sprawie obywateli Korei Północnej starających się o azyl, szczególnie w Tajlandii
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.328   B6-0471/2006
5 September 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert, Frithjof Schmidt, gérard Onesta et Raúl Romeva
on behalf of the Verts/ALE Group
on Sri Lanka
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 374.648   B6-0369/2006
13 June 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Gérard Onesta, Giesela Kallenbach and Frithjof Schmidt
on behalf of the Verts/ALE Group
on human rights violations in North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 374.620/RC.1   RC-B6-0341/2006
14 czerwca 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Bernd Posselt, Charles Tannock i Albert Jan Maat, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, w imieniu grupy politycznej PSE
– István Szent-Iványi, Marios Matsakis i Frédérique Ries, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Gérard Onesta i Gisela Kallenbach, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Giusto Catania i Jonas Sjöstedt, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Bastiaan Belder, w imieniu grupy politycznej IND/DEM
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0341/2006)
– GUE/NGL (B6‑0361/2006)
– PSE (B6‑0363/2006)
– PPE-DE (B6‑0366/2006)
– IND/DEM (B6‑0368/2006)
– Verts/ALE (B6‑0369/2006)
w sprawie Korei Północnej
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 373.327   B6-0294/2006
16 May 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert, Bart Staes, Hélène Flautre, and Gérard Onesta,
on behalf of the Verts/ALE Group
on Nepal
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 373.315/RC.1   RC-B6-0282/2006
17 maja 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Thomas Mann i Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Neena Gill, Robert Evans i Elena Valenciano Martínez-Orozco, w imieniu grupy politycznej PSE
– Elizabeth Lynne, Marios Matsakis i Frédérique Ries, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta, Hélène Flautre i Bart Staes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Jonas Sjöstedt i Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Eoin Ryan, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– GUE/NGL (B6‑0282/2006)
– PPE-DE (B6‑0287/2006)
– UEN (B6‑0288/2006)
– ALDE (B6‑0289/2006)
– PSE (B6‑0292/2006)
– Verts/ALE (B6‑0294/2006)
w sprawie Nepalu
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 373.314/RC.1   RC-B6-0281/2006
17 maja 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Thomas Mann, Philip Bradbourn i Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Robert Evans, Neena Gill, Emilio Menéndez del Valle i Elena Valenciano Martínez-Orozco, w imieniu grupy politycznej PSE
– Elizabeth Lynne, Sajjad Karim i Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Gérard Onesta i Frithjof Schmidt, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Eoin Ryan, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0281/2006)
– GUE/NGL (B6‑0283/2006)
– PPE-DE (B6‑0286/2006)
– ALDE (B6‑0290/2006)
– PSE (B6‑0293/2006)
w sprawie sytuacji na Sri Lance
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 373.314   B6-0281/2006
16 May 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Frithjof Schmidt, Jean Lambert, Gérard Onesta, and Raül Romeva i Rueda,
on behalf of the Verts/ALE Group
on the situation in Sri Lanka
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3
Informacja prawna