Návrhy uznesenia
Výsledky: 21 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Onesta Gérard"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 381.843   B6-0612/2006
14 November 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert and Gérard Onesta,
on behalf of the Verts/ALE Group
on Bangladesh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA,
PE 381.826/RC.1   RC-B6-0595/2006
15. novembra 2006
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 odsekom 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Thomas Mann, Charles Tannock a Bernd Posselt v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Neena Gill a Robert Evans v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Frédérique Ries a Marios Matsakis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Gérard Onesta a Jean Lambert v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Vittorio Agnoletto a Esko Seppänen v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
– Roberta Angelilli v mene Skupiny Únie za Európu národov
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– GUE/NGL (B6‑0595/2006)
– ALDE (B6‑0599/2006)
– PSE (B6‑0601/2006)
– PPE-DE (B6‑0605/2006)
– UEN (B6‑0608/2006)
– Verts/ALE (B6‑0612/2006)
o Bangladéši
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 378.346/RC.1   RC-B6-0489/2006
6. septembra 2006
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 odsekom 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Charles Tannock a Bernd Posselt, v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano a Andres Tarand, v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Marco Pannella, Marios Matsakis, Marco Cappato a István Szent-Iványi, v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Gérard Onesta a Gisela Kallenbach, v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Giusto Catania, v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
– Gintaras Didžiokas a Michał Tomasz Kamiński, v mene Skupiny Únie za Európu národov
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– GUE/NGL (B6‑0489/2006)
– PPE-DE (B6‑0494/2006)
– UEN (B6‑0496/2006)
– PSE (B6‑0498/2006)
– ALDE (B6‑0501/2006)
o severokórejských žiadateľoch o azyl, predovšetkým v Thajsku
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.328   B6-0471/2006
5 September 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert, Frithjof Schmidt, gérard Onesta et Raúl Romeva
on behalf of the Verts/ALE Group
on Sri Lanka
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 374.648   B6-0369/2006
13 June 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Gérard Onesta, Giesela Kallenbach and Frithjof Schmidt
on behalf of the Verts/ALE Group
on human rights violations in North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 374.620/RC.1   RC-B6-0341/2006
14. júna 2006
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 odsekom 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Bernd Posselt, Charles Tannock a Albert Jan Maat v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– István Szent-Iványi, Marios Matsakis a Frédérique Ries v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Gérard Onesta a Gisela Kallenbach v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Giusto Catania a Jonas Sjöstedt v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
– Bastiaan Belder v mene Skupiny nezávislosť/demokracia
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0341/2006)
– GUE/NGL (B6‑0361/2006)
– PSE (B6‑0363/2006)
– PPE-DE (B6‑0366/2006)
– IND/DEM (B6‑0368/2006)
– Verts/ALE (B6‑0369/2006)
o Severnej Kórei
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 373.327   B6-0294/2006
16 May 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert, Bart Staes, Hélène Flautre, and Gérard Onesta,
on behalf of the Verts/ALE Group
on Nepal
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 373.315/RC.1   RC-B6-0282/2006
17. mája 2006
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 odsekom 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Thomas Mann a Bernd Posselt v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Neena Gill, Robert Evans a Elena Valenciano Martínez-Orozco v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Elizabeth Lynne, Marios Matsakis a Frédérique Ries v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta, Hélène Flautre a Bart Staes v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Jonas Sjöstedt a Vittorio Agnoletto v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
– Eoin Ryan v mene Skupiny Únie za Európu národov
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– GUE/NGL (B6‑0282/06)
– PPE-DE (B6‑0287/06)
– UEN (B6‑0288/06)
– ALDE (B6‑0289/06)
– PSE (B6‑0292/06)
– Verts/ALE (B6‑0294/06)
o Nepále
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 373.314/RC.1   RC-B6-0281/2006
17. mája 2006
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 odsekom 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Thomas Mann, Philip Bradbourn a Bernd Posselt v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Robert Evans, Neena Gill, Emilio Menéndez del Valle a Elena Valenciano Martínez-Orozco v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Elizabeth Lynne, Sajjad Karim a Marios Matsakis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Gérard Onesta a Frithjof Schmidt v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Eoin Ryan v mene Skupiny Únie za Európu národov
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– Verts/ALE (B6‑0281/2006)
– GUE/NGL (B6‑0283/2006)
– PPE-DE (B6‑0286/2006)
– ALDE (B6‑0290/2006)
– PSE (B6‑0293/2006)
o situácii na Srí lanke
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 373.314   B6-0281/2006
16 May 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Frithjof Schmidt, Jean Lambert, Gérard Onesta, and Raül Romeva i Rueda,
on behalf of the Verts/ALE Group
on the situation in Sri Lanka
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3
Právne oznámenie