Förslag till resolution
21 träff(ar) för "6:e valperioden, Onesta Gérard"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 381.843   B6-0612/2006
14 November 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert and Gérard Onesta,
on behalf of the Verts/ALE Group
on Bangladesh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 381.826/RC.1   RC-B6-0595/2006
15 november 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Thomas Mann, Charles Tannock och Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Neena Gill och Robert Evans, för PSE-gruppen
– Frédérique Ries och Marios Matsakis, för ALDE-gruppen
– Gérard Onesta och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen
– Vittorio Agnoletto och Esko Seppänen, för GUE/NGL-gruppen
– Roberta Angelilli, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– GUE/NGL (B6‑0595/2006)
– ALDE (B6‑0599/2006)
– PSE (B6‑0601/2006)
– PPE-DE (B6‑0605/2006)
– UEN (B6‑0608/2006)
– Verts/ALE (B6‑0612/2006)
om Bangladesh
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 378.346/RC.1   RC-B6-0489/2006
6 september 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Charles Tannock och Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano och Andres Tarand, för PSE-gruppen
– Marco Pannella, Marios Matsakis, Marco Cappato och István Szent-Iványi, för ALDE-gruppen
– Gérard Onesta och Gisela Kallenbach, för Verts/ALE-gruppen
– Giusto Catania, för GUE/NGL-gruppen
– Gintaras Didžiokas och Michał Tomasz Kamiński, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– GUE/NGL (B6‑0489/2006)
– PPE-DE (B6‑0494/2006)
– UEN (B6‑0496/2006)
– PSE (B6‑0498/2006)
– ALDE (B6‑0501/2006)
om nordkoreanska asylsökande, framför allt i Thailand
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.328   B6-0471/2006
5 September 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert, Frithjof Schmidt, gérard Onesta et Raúl Romeva
on behalf of the Verts/ALE Group
on Sri Lanka
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 374.648   B6-0369/2006
13 June 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Gérard Onesta, Giesela Kallenbach and Frithjof Schmidt
on behalf of the Verts/ALE Group
on human rights violations in North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 374.620/RC.1   RC-B6-0341/2006
14 juni 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Bernd Posselt, Charles Tannock och Albert Jan Maat för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen
– István Szent-Iványi, Marios Matsakis och Frédérique Ries för ALDE-gruppen
– Gérard Onesta och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen
– Giusto Catania och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen
– Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0341/2006)
– GUE/NGL (B6‑0361/2006)
– PSE (B6‑0363/2006)
– PPE-DE (B6‑0366/2006)
– IND/DEM (B6‑0368/2006)
– Verts/ALE (B6‑0369/2006)
om Nordkorea
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 373.327   B6-0294/2006
16 May 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Jean Lambert, Bart Staes, Hélène Flautre, and Gérard Onesta,
on behalf of the Verts/ALE Group
on Nepal
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 373.315/RC.1   RC-B6-0282/2006
17 maj 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Thomas Mann och Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Neena Gill, Jill Evans och Elena Valenciano Martínez‑Orozco, för PSE-gruppen
– Elizabeth Lynne, Marios Matsakis och Frédérique Ries, för ALDE-gruppen
– Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta, Hélène Flautre och Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen
– Jonas Sjöstedt och Vittorio Agnoletto, för GUE/NGL-gruppen
– Eoin Ryan, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– GUE/NGL (B6‑0282/2006)
– PPE-DE (B6‑0287/2006)
– UEN (B6‑0288/2006)
– ALDE (B6‑0289/2006)
– PSE (B6‑0292/2006)
– Verts/ALE (B6‑0294/2006)
om Nepal
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 373.314/RC.1   RC-B6-0281/2006
17 maj 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Thomas Mann, Philip Bradbourn och Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Robert Evans, Neena Gill, Emilio Menéndez del Valle och Elena Valenciano Martínez-Orozco, för PSE-gruppen
– Elizabeth Lynne, Sajjad Karim och Marios Matsakis, för ALDE-gruppen
– Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Gérard Onesta och Frithjof Schmidt, för Verts/ALE-gruppen
– Eoin Ryan, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– Verts/ALE (B6‑0281/2006)
– GUE/NGL (B6‑0283/2006)
– PPE-DE (B6‑0286/2006)
– ALDE (B6‑0290/2006)
– PSE (B6‑0293/2006)
om situationen i Sri Lanka
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 373.314   B6-0281/2006
16 May 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Frithjof Schmidt, Jean Lambert, Gérard Onesta, and Raül Romeva i Rueda,
on behalf of the Verts/ALE Group
on the situation in Sri Lanka
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3
Rättsligt meddelande