Návrhy usnesení
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, dos Santos Manuel"  
NÁVRH USNESENÍ,
PE 401.467   B6-0148/2008
16. dubna 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
za skupinu PSE,
o pátém summitu EU a států Latinské Ameriky a Karibiku v Limě
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22. dubna 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro za skupinu PPE-DE
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García za skupinu PSE
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber za skupinu ALDE
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere za skupinu UEN
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz za skuipnu Verts/ALE
– Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL
– Irena Belohorská
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
o pátém summitu EU a Latinské Ameriky a Karibiku v Limě
Právní upozornění