Forslag til beslutning
2 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, dos Santos Manuel"  
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 401.467   B6-0148/2008
16. april 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
for PSE-Gruppen
om det 5. EU-LAC-topmøde i Lima
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22. april 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro for PPE-DE-Gruppen
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García for PSE-Gruppen
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber for ALDE-Gruppen
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere for UEN-Gruppen
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz for Verts/ALE-Gruppen
– Willy Meyer Pleite forGUE/NGL-Gruppen
– Irena Belohorská
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
om det 5. EU-LAC-topmøde i Lima
Juridisk meddelelse