Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, dos Santos Manuel" kohta leiti 2 vaste(t)  
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 401.467   B6-0148/2008
16. aprill 2008
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto ja Luis Yañez-Barnuevo García
fraktsiooni PSE nimel
ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide viies tippkohtumine Limas
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22. aprill 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon ja José Ribeiro e Castro fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto ja Luis Yañez-Barnuevo García fraktsiooni PSE nimel,
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel,
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel,
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda ja Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel,
– Irena Belohorská ,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide viies tippkohtumine Limas
Õigusalane teave