Päätöslauselmaesitykset
2 osumaa haulle "6. vaalikausi, dos Santos Manuel"  
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.467   B6-0148/2008
16. huhtikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
PSE-ryhmän puolesta
Limassa järjestettävästä Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen viidennestä huippukokouksesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22. huhtikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro PPE-DE-ryhmän puolesta
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García PSE-ryhmän puolesta
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Henri Weber ALDE-ryhmän puolesta
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta
– Irena Belohorská
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
Limassa järjestettävästä Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen viidennestä huippukokouksesta
Oikeudellinen huomautus