Állásfoglalási indítványok
2 találat a következőre: "6. ciklus, dos Santos Manuel"  
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 401.467   B6-0148/2008
2008. április 16.
XML  PDF  WORD 
a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto és Luis Yañez-Barnuevo García
a PSE képviselőcsoportja nevében
az EU és Latin-Amerika/Karib-térség közötti, Limában megrendezésre kerülő 5. csúcstalálkozóról
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
2008. április 22.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 103. cikkének 4. bekezdése] alapján, előterjesztette:
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García, a PSE képviselőcsoportja nevében
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere, az UEN képviselőcsoport nevében
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
– Willy Meyer Pleite, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
– Irena Belohorská
a következő képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai helyébe lép:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
a Limában megtartott V. EU–LAC csúcstalálkozóról
Jogi nyilatkozat