Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, dos Santos Manuel"  
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 401.467   B6-0148/2008
2008 m. balandžio 16 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García,
PSE frakcijos vardu
dėl 5-ojo ES ir LAKR šalių aukščiausio lygio susitikimo Limoje
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
2008 m. balandžio 22 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon ir José Ribeiro e Castro PPE-DE frakcijos vardu
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto ir Luis Yañez-Barnuevo García PSE frakcijos vardu
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda ir Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu
– Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu
– Irena Belohorská
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
dėl 5-ojo Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių aukščiausio lygio susitikimo Limoje
Teisinis pranešimas